Uitbetaling energietoeslag 2023

Avres start in de laatste week van oktober met het uitbetalen van de energietoeslag 2023.

Ook dit jaar is er een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Avres start in de laatste week van oktober met het uitbetalen van de energietoeslag 2023.

Automatische uitbetaling

Avres betaalt de energietoeslag automatisch uit aan:

  • inwoners met een bijstandsuitkering via Avres
  • inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, waarvan Avres weet dat er recht is op de energietoeslag 2023

Deze inwoners krijgen een bevestigingsbrief van Avres en ontvangen de energietoeslag op hun rekening. Zij hoeven zelf niets te doen.

Aanvragen

Inwoners die op 1 november geen uitbetaling hebben ontvangen, kunnen de energietoeslag aanvragen. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 november 2023 via www.avres.nl. Op deze website staan dan ook de voorwaarden voor de energietoeslag 2023.

Hoogte van de energietoeslag

In de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem is de energietoeslag 2023 € 800,-. Gemeenten mogen zelf een aantal keuzes maken rondom de uitbetaling van de energietoeslag. Eind 2022 konden gemeenten al € 500,- van de energietoeslag van 2023 uitbetalen. In Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem is hiervoor gekozen. De energieprijzen waren toen heel hoog. Met die uitbetaling waren inwoners direct geholpen bij het betalen van hun energierekening. Door deze keuze is de energietoeslag 2023 in deze gemeenten € 800,-.

Vergelijkbare berichten